1 1 da

Cơ sở Hoa Đào: chuyên sản xuất các sản phẩm văn phòng phẩm, phấn không bụi, bút sáp, bút lông, bút viết bảng, mực in, đất nặn hình...

Chi tiết sản phẩm

  • Bút Sáp Kilôgam

  • Giá: Liên hệ
  • Mã số: BS028
  • Thành phần:
  • Lượt xem: 2104
  • Mô tả KL: 1kg SL: 236...

Văn phòng phẩm hoa đào